onsdag, januar 27

Nyheter

25 Latest Articles

Ny avtale med Eiendomsmegler 1

Borettslaget har inngått avtale med Eiendomsmegler 1. Her kan man benytte seg av meget god rabatt ved evt salg og gratis og uforpliktende verdivurdering av bolig.

Les mer


Info ad Ramadan i Mevlana Kulturforening

Vi starter fra og med idag, 05.05.19 til 03.06.19 med fastemåneden Ramadan.  Det vil i denne perioden være litt aktivitet om kvelden, mellom kl. 22-24.    Dette avsluttes med en feiring som skjer 04.06.19 kl 06/07.  Dette til informasjon.    Vi vil å t...

Les mer


Infoskriv april 2019

Informasjon fra styret til beboerne i Husebygrenda Borettslag Det har vært avholdt styremøte igjen og i tillegg til ordinære saker som økonomi og status på aksjoner / prosjekter kan vi informere om følgende:               &n...

Les mer


Infobrev fra styret

Infoskriv til beboerne i Husebygrenda Borettslag Det har vært styremøte og det jobbes løpende med flere saker og det er derfor på tide å informere alle beboerne om hva som skjer. Det jobbes løpende med å prioritere vedlikehold innen vedtatt budsjett.  Vi innhenter for tiden priser på fors...

Les mer


Feiring av Eid

Her er informasjon fra lederen av Mevlana Kultur forening:   Vil bare informere om at vi har eid feiring tirsdag 21.08 kl 06:30.  Det vil da foregå en bønn og vil være litt aktivitet ute. Dette varer kun i 1 time.  Onsdag 22.08 kl 18:00 er er det en eid samling for kvinner...

Les mer


Feiebil og containere.

Våren har varslet sin ankomst, og borettslaget vårt trenger en vårrengjøring. Feiebil kommer i uke 19. Singel kan kostes ut av hjørner og ut på gata, men må ikke legges i hauger. Dette må evt. kjøres bort for hånd. Containere settes ut onsdag 9.mai og blir hentet fredag 11.mai. Hageavfall skal ikke ...

Les mer


Inforskriv våren 2018

INFORMASJONSSKRIV TIL BEBOERNE I HUSEBYGRENDA BORETTSLAG Det har vært styremøte igjen og vi ønsker med dette bare å informere litt om hvilke saker som er behandlet og hva beslutningene ble, samt andre saker det jobbes med for tiden. Fra styremøte: Regnskap og økonomi ble gjennomgått.&nbs...

Les mer


Bordtennisbord

Borettslaget har fått nytt bordtennisbord i Tunstua. Det er rackerter og baller på siden av bordet. Dette kan benyttes av alle beboere. Nøkkel kan lånes hos Tunkontaktene. De fører loggbok over hvem som låner. Velkommen store og små:)  


Gratis ved til vinteren?

Trondheim Kommune har ryddet skog langs gangveien opp fra barnehagen til fotballplassen ved Søndre Husebytun.  De har ryddet opp i greiner, men lar en del trevirke ligge igjen.  De som har bruk for litt ved til vinteren kan derfor bare forsyne seg med de stokkene som ligger igjen.  Fø...

Les mer


Informasjonsskriv våren 2017

INFORMASJONSSKRIV TIL BEBOERNE I HUSEBYGRENDA BORETTSLAG Det har vært styremøte og vi ønsker med dette bare å informere litt om hvilke saker som er behandlet og hva beslutningene ble, samt andre saker det jobbes med for tiden. Fra styremøte: Årsregnskap 2016 ble gjennomgått og viser et årsr...

Les mer


Generalforsamling 2017

Ordinær Generalforsamling for Husebygrenda borettslag er tirsdag 6.juni kl. 19.00 i Tunstua.  Frist for innkomne saker settes til 18.april 2017.


Vedlikehold hovedvannledning

Trondheim Bydrift skal reparere/bytte hovedvannledning som går gjennom Huseby Barnehage. Det vil bli gravd mellom Nordre Husebytun 1 og 3. Der vil nye vannrør erstatte gamle ved å føre nye inn i de gamle. Det betyr i praksis at det blir kun gravd på to eller tre steder i stedet for grøft ved he...

Les mer


Bensin Esso Kolstad

Det er nå ordnet med et kredittkort på Esso Kolstad som kan brukes ved fylling av besnin til klippere og snøfresere.


Infoskriv til beboere høsten 2016

INFORMASJONSSKRIV TIL BEBOERNE I HUSEBYGRENDA BORETTSLAG Det har vært styremøte og vi ønsker med dette bare å informere litt om hvilke saker som er behandlet og hva beslutningene ble, samt andre saker det jobbes med for tiden. Fra styremøte: Styret konstituerte seg med valg av nestleder og ...

Les mer


E-post fra borettslaget

E-posten fra borettslaget vil heretter komme fra denne adressen: nyhetsbrev@borettslag.net Leverandøren av hjemmesida forklarer hvorfor:  Grunnet problemer med utsending av e-post til blant annet microsoft-adresser (@hotmail.com,@outlook.com,@live.com,@msn.com), så har vi sett oss nø...

Les mer


Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling i Husebygrenda Borettslag holdes i Tunstua 1.juni. Frist for innkomne saker er 25.april. Innkalling med saksliste vil som tidligere komme i postkassen.


Brøyting

Vinteren er godt i gang, og de som brøyter har hatt nok å gjøre de siste dagene. Hvis det er noen som har innspill i forhold til jobben som blir gjort, så ta kontakt med tunkontakten. Nummer ligger på hjemmsida. Tunkontaktene bringer saken videre til Tobb Service.      &...

Les mer


Ny avtale Canal Digital

Det er framforhandlet at hver husstand mottar en ny trådløs router. Dette er Telenor/Canal Digital sin trådløse variant med både 2,5 og 5 ghz, noe som gjør at den både har lang rekkevidde og god gjennomslagskraft. Denne blir sendt i posten til den enkelte. Alle som ikke har annen hastighet e...

Les mer


Tunstua

Tunstua er under oppgradering, og vil ikke være tilgjengelig de første to månedene. Kjøkken og sanitærforhold vil få en sårt trengt oppgradering. Med denne investeringa vil den framstå i langt bedre stand, og vi håper flere beboere ønsker å ta den i bruk til diverse aktiviteter. Det elektriske a...

Les mer


Pipehatter

Det ble registrert flere sprukne pipehatter under malinga. Dette må utbedres for å unnga fuktskader. Meld inn til styret via hjemmesida. 


Traktorklipper

Det er kjøpt inn en traktorklipper i borettslaget. Denne skal gjøre klippejobben lettere, og fungerer ekstra godt på de større områdene. Ta kontakt med Kristian eller Petter i NHT for en kjapp gjennomgang av bruken. Full gass:)


Husdyr

Styret har fått noen henvendelser som går på hold av katter. Det er ingen føringer på hvilke husdyr som er tillat i borettslaget, og styret ønsker ikke å gå inn og legge noen føringer. De som har husdyr må selvfølgelig ta ansvar for at andre ikke plages av dette. Det er viktig med god kommunikasjon...

Les mer


Utleie av henger

Utleie av tilhenger for borettslagets beboere.   Det er nå muligheter for å ta i bruk vår felles tilhenger. Vi håper den ofte vil bli tatt i bruk. Det er ikke lagt noen føringer for bruken, så bruk sunn fornuft. Skal du ha hengeren ei helg, så skriv det inn i boka i god tid. Tilhengeren st...

Les mer


Tilhenger

Etter flere forespørsler er det gått til innkjøp av en henger til bruk for beboerne. Dette er en enakslet henger med høye karmer, kapell og tippfunksjon. Denne kan lånes vederlagsfritt. Organiseringa av utleie vil bli organisert av tunkontaktene. Vi kommer tilbake til hvordan dette gjennomføres så...

Les mer


Hva skjer i borettslaget?

Drenering: Som mange sikkert har sett, er det gjennomført dreneringsarbeid i Søndre husebytun. Dette er ikke akutte tilfeller, men fuktighet som har kommet over lengre tid. Nå er dette utbedret etter forskriftene, og vi er er fornøyde med arbeidet. Trær: Det skal fjernes flere store trær i borettsl...

Les mer


Problemer med vinduer

Det er enkelte beboere som har problemer med fukt og avflassing av maling på innsiden av vinduene. Årsaken er ukjent, men det virker som om det er produksjonsfeil på noen av vinduene som ble levert.   Ta kontakt via hjemmesida hvis du har problemer innen 19.mai. Vi ønsker en felles befaring ...

Les mer


Innlegg på hjemmesida

På grunn av spam på hjemmesida, har vi blitt tvunget til å gjøre noen endringer. Det er nå kun registrerte brukere som kan legge inn kommentarer under "Aktuelt". Det vil si at du må logge deg inn på sida for å legge inn en kommentar. Sida har vært plaget med merkelige innlegg som har blit...

Les mer


Tunstua

Tunstua begynner nå å bli klar til utlån/leie. Foreløpig vil det være våre egne beboere som vil få mulighet til å låne den. Med nye farger framstår den nå i en mer moderne drakt. Kjøkkenet er det neste store inngrepet. Det er montert projektor og storskjerm som kan brukes til både nett, film og TV...

Les mer


Innendørs trapper

Det er hos noen beboere oppdaget slitasje  på trappene etter snart 40 års bruk.  De begynner tydeligvis å gå litt opp i sammenforingene. Hver enkelt beboer bes derfor om å sjekke tilstanden på trappene sine. Dette er beboernes eget ansvar å utbedre. 


Infoskriv 2013

  06.12.12 Alle beboere i Husebygrenda Borettslag   Husebygrenda borettslag er fortsatt en trivelig plass å bo i, og det er vi som beboere som først og fremst er grunnen til dette. I vår og i høst har det vært mye graving i tunene blant annet pga utskifting av nye hovedtilførsler av ...

Les mer


Redskapsbuer

Det er nå satt opp to redskapsbuer i borettslaget. Disse skal brukes til lagring av felles utstyr. Gressklippere/bensin på sommeren, og snøfreser på vinteren. Det vil også bli kjøpt inn hageredskaper til felles bruk; spett, slegger , krafse, raker, spader etc. Det er montert hengelås med kode på b...

Les mer


Pipehatter og takrenner

Pipehattene er klare for å bli malt igjen. Info om arbeidet kommer.   Takrennene som vende sørover flasser veldig. Vi vil se om de lar seg skrape og male. SHT skal være prøvekaniner.


Hunder

Det begynner å bli mange hunder i borettslaget. Vi oppfordrer eierne til å vise hensyn når de lufter hundene.


Papircontainere

Papircontainerne i SHT, vil bli flyttet til den nye anlagte plassen øverst i SHT 1-7. Det vil da bli frigjort en ekstra parkeringsplass.  


Canal Digital

Canal Digital har gravd nye kabler inn til borettslaget. Etter vedtak på generalforsamling, viderefører vi avtalen med dem. Det vil snart komme en ny og bedre tuner, som vil gjøre hverdagen lettere for de som har slitt med den gamle. Vi håper at vi får beholde de gamle, for de som har flere tv er i...

Les mer


Maling av borettslaget

Som de fleste sikkert har sett, så er malearbeidet startet i Søndre Husebytun. Husene har mistet all glans, og det er stor forskjell på de husene som nå er ferdige. Det er Malemester Bersvendsen som er satt på jobben. Prisen er på 1.6 mill. Det er det beløpet som er øremerket til arbeidet. Hvis være...

Les mer


Inforskriv 2012

  Til alle beboerne i Husebygrenda Borettslag Huseby 17. mai 2012   Da er dugnadsarbeid og 17. mai overstått. Jeg håper alle sammen har hatt en fin feiring på vår nasjonaldag.   Generalforsamlingen nærmer seg.  Den vil avholdes 20. juni 2012 kl 190...

Les mer


Bilder

Det ligger bilder på hjemmesida som viser noe av aktiviteten i borettslaget. Bildene er for både intern og ekstern bruk. Vi håper bildene kan øke  interessen rundt borettslaget, og kanskje være med på å heve verdien av husene våre. Hvis det er noen som er avbildet mot sitt ønske, er det...

Les mer


Husebygrendas egen FINN side!

Vi har nå muligheten til å annonsere på vår egen hjemmeside!! Mange har sikkert ting som står i kjellere og carporter som noen andre trenger. Klikk deg inn på fanen" Kjøp/salg/gis bort, og se om det er noe av interesse. Hvis du selv ønsker å legge inn en GRATIS annonse, sender du ko...

Les mer


Varmepumpe

  Montering av varmepumper er blitt mer og mer vanlig. I et borettslag kan det bli en utfordring, da vi bor tett på hverandre. For å unngå at det oppstår nabokonflikter er det viktig at Husordensreglene blir fulgt: "Sett ikke opp markiser, platter, levegger, parabolantenner, e.l, før n...

Les mer


Tunstua

Tunstua er delvis oppgradert med åtte svarte skinnsofaer og bord + noe belysning. Den er nå klar for bruk til enklere anledninger som f.eks bursdager.  Vi ser for oss at den vil bli ytterligere oppgradert i løpet av høsten. Ønsker du å leie er det bara å ta kontakt via hjemmesida.&n...

Les mer


Snøfreser

Det er kjøpt inn to snøfresere til borettslaget. Den ene vil stå hos Kristian i NHT 5a og den andre vil stå til Bernt i SHT 13a. Disse skal brukes til å holde gjesteparkeringa i god stand, men kan også brukes privat for de som måtte ha behov for det. Ta kontakt med ovennevnte hvis du ønsker ...

Les mer


Brøyting vinteren 2011/2012

Flere enn oss ble nok overrasket og irritert over at det ikke var brøytet i tunene i dag. Det er på slike dager vi må ha en avtale som sikrer brøyting. I år har vi avtale med samme selskap som tidligere, Søbstad. For å sikre at det blir brøytet ofte nok betaler vi pr. gang denne sesongen. T...

Les mer


Til alle beboere

  Til alle beboerne i Husebygrenda Borettslag Huseby 21 desember 2011   Året 2011 er i ferd med å ta slutt. Dette byr på nye muligheter og utfordringer i året som kommer. Styret har i året som har gått, arbeidet med flere saker. Dette være seg kritisk vedlikehol...

Les mer


Bilder fra julegrantenning

Da er bilder fra årets julegrantenning i søndre lagt ut på hjemmesiden under bilder. Hvis det er flere tun som har bilder må dere ta kontakt med oss via "Kontakt oss" fanen.


Registrer deg som bruker

Alle beboere oppfordres til å registrere seg som brukere av hjemmesida. Trykk på "Logg inn" øverst til høyre på hjemmesida og legg inn din info.   Du vil da etterhvert få tilgang til info som kun er synlig for våre beboere. En av fanene som kommer opp i tillegg er "For beboere". 


Parkering

Søndre husebytun merker et større trøkk på parkeringa etter at "Huseby gård" etablerte seg. De som er på besøk der benytter våre sårt tiltrengte plasser. Vi har for lite p-plasser fra før, og sliter med å følge opp feilparkeringa. Styret har derfor delt ut fem p-lapper til beboerne i søndre. Disse k...

Les mer


Bodene i Tunstua

Styret har mottatt ønsker fra beboerne om å kunne"låne" boder av de som ikke er i bruk. Det er over 25 boder som står tomme. De som ønsker å låne ut denne plassen kan varsle oss via hjemmesida, eller så kan de som ønsker en bod ekstra ta kontakt med styret, så kan vi formidle det videre.


Låskort for tilgang i kjeller

Da er nøkkelens tid forbi... Alle beboere har nå fått tildelt eget nøkkelkort med kode for å få tilgang til kjelleren. Bruksanvisning for låskortsystemet henger ved døra. Hvis du mister kort eller kode, er det bare å ringe styreleder.


Infoskriv andelshavere mai 2011

  Til alle beboerne i Husebygrenda Borettslag   Da er dugnadsarbeid og 17. mai overstått. Jeg håper alle sammen har hatt en fin feiring på vår nasjonaldag.   Generalforsamlingen nærmer seg.  Den vil avholdes 20. juni kl 1900 i Tunstua. Saker som ønskes med, kan sendes t...

Les mer


Ny info ad. pipene

Styret har fulgt opp saken med alle påleggene, og har vært i kontakt med feiervesenet. De har skjerpet inn kontrollen, og vil følge opp påleggene enhetene har fått. Borettslaget har fått 1 måned med utsettelse på å komme med forslag til utbedringer. Det har også kommet fram oppysninger om at alt a...

Les mer


Avvik ved feiing

Etter siste feiing er det svært mange som har fått avvik på pipa. Det er er beboerne som har ansvaret for pipe og ildsted. Hver enkelt må derfor selv følge opp. De som har fått avvik på det originale inventaret bes legge saken til side. Pipene i husene er av den kraftige sorten, og beboerne bes derf...

Les mer


Hundelatriner

 Vi venter på nye hundelatriner. Det er omorgansiering av tjenesten, og de er ikke ferdige med å få ting på plass enda. Satser på at de nye latrinene vil være på plass før våren kommer...


Godt Nyttår!

Godt Nyttår!

Nok en gang ble det et fantastisk fyrverkeri for beboerne. Værgudene var også med oss denne gangen. Publikum fra både nær og fjern hadde tatt turen for å se årets utgave av fyrverkeriet. Bilder fra midnatt kan du se på under fanen "Bilder".


Gamle bilder

 Vi tar gjerne imot bilder fra "gamle dager". Hvis noen har bilder de ønsker å legge ut på sida, er det bare å ta kontakt. Papirbilder kan scannes eller avfotograferes.


Snøbrøyting

Snøbrøyting

Styret har gått for å videreføre avtalen med Søbstad. De skal reparer tidligere skader og skal i tillegg til avtalen, sørge for at alle får brøytet like mye uansett hvor du bor i rekka. Her er avtalen:     800x600 Normal 0 21 false false false NO-BOK X-NO...

Les mer


Rydding av snø ved papircontainere

Renholdsverket har oppfordret oss til å holde det snøfritt rundt containerne, slik at tømminga kan gjennomføres som ønskelig. Hvis vi ikke klarer å følge opp, vil de i værste fall utelate å tømme dem. Styret oppfordrer alle til å ta ansvar, men at tunkontaktene tar det overordnende ansvaret. ...

Les mer


Gavepapir