Infoskriv til beboerne i Husebygrenda Borettslag

Det har vært styremøte og det jobbes løpende med flere saker og det er derfor på tide å informere alle beboerne om hva som skjer.

Det jobbes løpende med å prioritere vedlikehold innen vedtatt budsjett.  Vi innhenter for tiden priser på forsikring og kabel-Tv/bredbånd.

Det er signert ny brøyteavtale med BN Entreprenør som vi håper skal øke kvaliteten på bryting og strøing sammenliknet med forrige entreprenør.

Ferdigstilling av Tunstua har tatt tid, og det gjenstår fortsatt noe arbeid. Tunstua har allerede vært utleid noen ganger og vi registrerer vesentlig slitasje på møbler og bord.

Tiden er moden til fornying av bord og stoler til dekking. Styret tar gjerne imot tips om hvor vi kan få et godt tilbud på bord og stoler, fortrinnsvis sammenleggbare som egner seg til stabling.

Vi har i sommer forsøkt å få inn priser på oppgradering av uteområder og den gamle lekeplassen ( Nordre Husebytun og skråningen i Søndre Husebytun som nå ser noe ustelt ut). 

Det var få entreprenører som gav pris, og tilbudene vi fikk lå i overkant av budsjett. Vi jobber fortsatt med å finne løsninger på dette.  

Det planlagt styremøter på følgende datoer:

 

  • 18 desember 2018
  • 04 mars 2019
  • 23. april 2019
  • Generalforsamling 11. juni 2019

 

Saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen bør

leveres styret innen 23. april 2019.

Elbillading – Forskrift mv.

Det blir stadig flere EL-biler blant beboerne.  Vi minner om forskrift som regulerer lading av Elbil for å unngå brann i stikkontakter og sikringsskap hos den enkelte.

Beboerne står ansvarlig for sitt elektriske anlegg også i utebod og utvendige stikkontakter.

Det er krav til at EL-billading går på egen kurs og jordfeilbryter.

Dersom det er ønske om å opptre som en «storkunde» for å fremforhandle en god pris på montering av egen kurs og jordfeilbryter, send en mail til : teri@equinor.com

Pipehatter

Produksjon av pipehatter fortsetter og er snart komplett og vil bli montert ila sommeren. 

Det pågår utskifting av en del dragere på carporter.  Impregnerte denne gangen. Noen nedløp og takrenner blir samtidig byttet. Håp om dette arbeidet blir ferdig ila desember.

Noen råtne endevegger har blitt utbedret på flere av rekkene de siste årene, men på et par vegger har ikke leverandøren levert tørr nok materiale, slik at en del skjøter har krympet og sprukket opp. Dette er påklaget hos leverandøren og krevet erstatning for.

Skadedyr. 

I giftboksene som er plassert ut i borettslaget leses aktivitet av smågnagere i de enkelte områder. Det er fortsatt en del rotter i Nordre Husebytun, mens det er større forekomster av mus i Søndre Husebytun. Styret ber derfor alle om å være SVÆRT NØYE med at det ikke ligger matrester rundt husene. Mating av fugler bør unngås. 

En god del av lufteventiler har metallnetting som er rustet opp, og styret vil jobbe med å få byttet disse for at eksempelvis mus ikke skal kunne komme inn.

Informasjon til beboerne kan være utfordrende da mange ikke har registrert sin epostadressei fm borettslagets hjemmeside.  Vi har derfor etablert egen Facebook-side som alternativ informasjonskanal.

Søk opp gruppen; Husebygrenda Borettslag og søk medlemskap.

 

Det er snart vinter.

Ikke hindre brøyting når du parkerer i tunet og unngå unødig tomgangkjøring.

 

Jula er også snart her

Tenk på brannfaren og sjekk at du har testet at røykvarslere og brannslukker fungerer.

 

Riktig God Jul

Hilsen oss i styret.