Nyttig informasjon

Infoskriv 2010

Til alle beboere i Husebygrenda Borettslag.

 

Først vil jeg takke for Generalforsamlingen som ble avholdt juni då.

Samtidig vil jeg benytte anledningen til å takke avtroppende styreleder Jørund Meder for hans innsats og arbeide for borettslaget den tiden som han har innehatt vervet.

Likeså takke Camilla Fjeldsø for hennes engasjement under tiden hun satt som styremedlem i Borettslaget.

Alle saker på den ordinære Generalforsamlingen ble godkjent, og eller vedtatt.    

Valgkomiteens innstilling ble også resultatet av valget.

Endringene som ble gjort i fm valget var først og fremst at Jørund Meder ikke ønsket å stille til valg, hvorpå undertegnede ble valgt til leder for kommende to år.

I tillegg ble Roger Melhus valgt som styremedlem etter meg.

Formelt har Camilla Fjeldsø trukket seg etter Generalforsamlingen og Varamedlem Svein Erik Gundersen har rykket opp til fast styreplass i et år.

Varamedlemmene for øvrig stilte til gjenvalg.

 

Det nye styret består av:

                Leder:                                  Kristian Nilsen (NH)

                Nestleder:                         Snorre Nyeggen (NH)

                Sekretær:                           Roger Melhus (SH)

                Styremedlem:                 Ida L Stene (SH)

                Styremedlem:                  Svein Erik Gundersen (NH)

               

                Varamedlemmer:           Eirikur Haraldsson (NH)

                                                               Bjørnar Meder (NH)

                                                               Jacob L Lassen (SH)

                                                               Asbjørn Johansen (SH)

 

               

Tunkontakter:                  Bernt Marius Saksvik (SH)

                                               Rune Klungerbo (SH)

                                               Hans Jarle Aunmo (NH)

                                               Rigmor Marken-Nilsen (NH)

 

Jeg ønsker å benytte anledningen til å takke for engasjementet til styremedlemmer, varamedlemmer og tunkontakter, både til de som tok gjenvalg og som stilte til valg.

Styret hadde sitt første styremøte med konstituering 16. august då.

På dette styremøtet ble blant annet ny Styreinstruks vedtatt og møteplan for året satt.

I tillegg skal ”båndene” til Styret og Tunkontaktene/Valgkomite bli tettere. Dette er først og fremst for å fange opp hva som er både bra og dårlig i det enkelte tun, men også for at tunkontaktene i kraft av sine verv som valgkomite skal kunne finne representanter som både er skikket, har tid og ikke minst har et engasjement for styrearbeidet. 

Det nye styret i Husebygrenda Borettslag har en sammensetning som representerer jevnt mellom tunene.   Medlemmene er engasjerte og tar borettslaget og beboerne på alvor.

Det som jeg gikk til valg på, var blant annet å gi tilbakemeldinger til beboerne om hva som foregår i borettslaget.  Dette står jeg fortsatt ved.

Økonomien i borettslaget er god. Men det er ikke rom for veldig mange store utgiftsposter uten at dette vil gå ut over noe annet. Derfor vil styret videreføre økonomisk nøkternhet i tiden som kommer.

Det er veldig mange ting å ta tak i framover. Jeg har i samråd med styret kommet fram til å prioritere det som er viktigst først, men også samtidig ha fokus på de små tingene som opptar den enkelte. Ingen sak er for liten eller for dum til å spørres om. Det som er helt sikkert er at de som spør skal få svar.

I den forbindelse blir det opprettet en hjemmeside for borettslaget i nær framtid. Det er ansatt en web-manager (Styremedlem Roger Melhus) som skal etablere og drifte denne siden.

Denne hjemmesiden er tiltenkt å gi informasjon fra bla styret til beboerne om både vesentlige og kanskje mindre vesentlige ting.  Denne siden er sterkt savnet fra styret og veldig mange i borettslaget. Styret gleder seg til resultatet av denne.

I mellom tiden må nok styret fortsatt benytte papir til sine infoskriv.

Etterlysning: To stk borremaskiner som ble benyttet i fm byggingen av bodene i kjelleren på barnehagen.

Det er funnet og tatt i bruk en rød gressklipper av merket TORO med oppsamler. Tilsynelatende lenge siden den er brukt og er ikke merket. Den sto heller ikke i noen sin bod, men sammen med de andre gressklipperne. Nordre Husebytun 1-9 har tatt i bruk denne i påvente av at noen melder seg som eier. I motsatt fall kan det tenkes at denne faktisk tilhører borettslaget. Om så ikke skulle være tilfellet ville det vært fint om noen som kjenner til denne, lar høre fra seg. Inntil videre lånes/disponeres denne. Alternativer vil være enten å kjøpe denne av en evt. eier.

I skrivende stund sitter jeg på terrassen og nyter finværet.

Det er trivelig og et godt bomiljø her på Huseby. Slik skal vi fortsette å ha det.

Utfordringer skal løses med dialog og informasjon.

Jeg vil med dette ønske alle beboerne en riktig fin høst.

 

Kristian Nilsen