Ny brøyter for vinteren:
Øvre Drift og vedlikehold AS har overtatt brøytearbeidet i borettslaget for vinteren 23-24. Som vanlig kan beboerne kontakte sine respektive tunkontakter dersom de har spørsmål/henvendelse til brøytingen.


Telenor tv og internett:
Utstyret vi har i dag begynner å bli utdatert, og det er derfor inngått en ny avtale med Telenor som skal levere den nye T-We boks II og WiFi ruter II i alle boenhetene. Dette vil gi beboerne en bedre opplevelse av Telenor’s produkter og tjenester med nytt utstyr.
Telenor vil komme tilbake med nærmere informasjon angående utskifting og tidspunkt for dette. Vi vil videreformidle denne så snart vi får den fra Telenor. Dette vil ikke føre til økning i pris, ut over vanlig indeksregulering.

Styremøter:
Det er satt opp følgende datoer for styremøter i 2024: 13. februar, 16. april, 7. mai, 4. juni. Styret henstiller til at beboerne benytter kontaktskjema via hjemmesiden til borettslaget ved alle henvendelser. https://husebygrenda.borettslag.net/kontakt-oss/
Det er planlagt Generalforsamling 4.juni 2024.

Maling:
Søndre Husebytun 1 - 19 ble malt sommeren 2023, og arbeidet vil fortsette med Nordre Husebytun fra våren 2024.

Vinduer:
Det er allerede foretatt en del utskiftninger av vinduer i borettslaget. Styret ønsker en full oversikt over tilstanden på vinduene, og det skal derfor gjennomføres en sjekk og tilstandsrapport av alle vinduene i borettslaget.

50 års jubileum neste år:
Borettslaget fyller 50 år neste år!
Styret ønsker gjerne tilbakemeldinger fra beboerne dersom noen har gode idéer til gjennomføringen av feiringen og oppfordrer de som har lyst til å melde seg for å sitte i komitéen.

Husleie:
Styret har besluttet å ikke øke husleien i 2024.

Fyrverkeri:
Det blir felles fyrverkeri for borettslaget også i år. På samme tidspunkt som tidligere år, dvs. 18.00 og 24.00 fra rundkjøringen på Nordre slik som i fjor.

Med dette ønsker vi i styret alle beboerne i Husebygrenda borettslag en riktig god jul og et godt nytt år!