Informasjon fra styret til beboerne i Husebygrenda Borettslag

Det har vært avholdt styremøte igjen og i tillegg til ordinære saker som økonomi og status på aksjoner / prosjekter kan vi informere om følgende:

                       

Defekte vinduer og ytterdører kan skiftes av borettslaget etter en vurdering og behov. Evt skadet dør eller punktert vindu skal meldes styret i borettslaget for inspeksjon før evt. utskifting bestilt og besørget av Borettslaget. Den enkelte kan fritt bytte ytterdør men må da bekoste dette selv. 

Det har kommet inn ønsker om å endre farge på en rekke i borettslaget. Det er ikke planlagt maling av bygningsmassen før tidligst om 2 til 3 år. Styret vil imidlertid vurdere fargeskifte i forbindelse med oppmaling og vil da måtte vurdere alle rekker i en helhet og de økonomiske konsekvensene et fargeskifte vil medføre.

Det er solgt 3 rekkehus solgt i februar for hhv kr 2300000, kr2950000, og 3250000-. 

Det er innkjøpt 43 stoler til Tunstua

Det er byttet en del dragere, takrenner og nedløp i carportene. Noe arbeid gjenstår og dette vil bli ferdigstilt ila våren.

Rapport fra Pelias: Nedgang i rottebestanden i Nordre Husebytun, men det rapporteres fortsatt om en del forekomster av mus alle tun.  Vær derfor nøye med matavfall og rask, og unngå fuglemating.  Pelias påpeker at det er viktig å klippe gress inntil og mellom rekkene for at mus og rotter ikke skal trives eller skjule seg der.

I Tunstua gjenstår noe arbeid, men framstår slik at den likevel leies ut.  Prisene for leie en kveld i helgene for borettslags medlemmer er 1000 kr, mens eksterne må betale kr 2000.  En hverdag med for eksempel barnebursdag el. koster kr 500. 

Steinar Sagvoll i Søndre 15 B vil forestå administrering av utleie dette året. Vi kommer tilbake med kontaktinfo for han.

Det er fortsatt noen boder i kjelleren som ikke er ferdigstilt. Styret har en ambisjon om å gjøre ferdig dette før sommeren.Tunstua må ha sikker fri rømningsvei gjennom kjelleren. Dette betyr at passasjen fra Tunstuas nødutgang og gjennom bodene må være ryddet.Alt som er lagret utenom egen bod må fjernes. Containere er bestilt til 8. mai. og det som ikke er fjernet vil bli kastet.

De respektive Tunkontaktene arrangerer dugnad og setter dato for dette.

Det er bestilt feiing før 1. mai. til samtlige tun og parkeringsplasser.

Hilsen oss i styret