Trondheim Bydrift skal reparere/bytte hovedvannledning som
går gjennom Huseby Barnehage. Det vil bli gravd mellom Nordre Husebytun 1 og 3. Der vil nye vannrør erstatte gamle ved å føre nye inn i de gamle. Det betyr i praksis at det blir kun gravd på to eller tre steder i stedet for grøft ved hele traseen. 
 
Anleggsområdet blir sikret med låsbare gjerder. Det kan bli noen trafikale utfordringer i krysset Husebyveien-Søndre Husebytun ved gangfelt. 
 
Oppstart i begynnelsen av februar. Arbeidet er estimert til å vare i 3-4 uker. 
 
Busker, trær og plen samt gjerde/støyskjerm vil om nødvendig bli erstattet når været tillater det.