Vi skal ha befaring av vinduene i borettslaget, og vil komme rundt:

Søndre Husebytun torsdag 29.februar i tidsrommet 17-21
Nordre Husebytun torsdag 14.mars i tidsrommet 17-21

Vi skal kun få en oversikt over tilstandene på vinduene, andre behov meldes inn via kontaktskjemaet på hjemmesiden.
For de som ikke er hjemme de aktuelle datoene vil vi ta kontakt for å finne en alternativ dato.