Onsdag 24. jan og torsdag 25. jan kommer det teknikere fra OneCo for å installere ny decoder og Wifi hos hver enkelt enhet i borettslaget. Dette for at det skal bli rett registrering og bli installert av fagpersonell. I tillegg ønsker styret at andelshaverne skal slippe den tekniske monteringen selv.
Teknikerne starter i Søndre Husebytun onsdag den 24. jan kl 17 og fortsetter torsdag den 25. jan kl 17 i Nordre Husebytun.
Vi håper disse dagene passer for alle.