Generalforsamling i Husebygrenda borettslag avholdes tirsdag 06.06.23
Eierne kan melde saker de ønsker behandlet på ordinær generalforsamling innen 26.04.23. NB! Dette gjelder ikke ordinære styresaker.

Sakene som meldes må inneholde følgende:
*Overskrift
*Beskrivelse av saken
*Forslag til vedtak

Sakene kan meldes inn via "min side" på TOBB.no eller sendes styret på epost nilsenkristian1972@gmail.com