Det er bestilt feiing av grus i tunene.
Dette skjer onsdag eller torsdag denne uken.

Det er kun grus som feies opp, annet hageavfall som gress og greiner etc. skaper problemer for feiemaskinen (dette har ikke vært noen problem hos oss tidligere, men det ble presisert likevel).
Benytt muligheten fram til da med å ta unna evt. snø som ligger ute i gata slik at den smelter unna kantsteiner etc.