Generalforsamling i Husebygrenda borettslag avholdes tirsdag 14.06.22 kl. 18.00
Eierne kan melde saker de ønsker behandlet på ordinær generalforsamling innen 09.05.22. NB! Dette gjelder ikke ordinære styresaker.

Sakene som meldes må inneholde følgende:
*Overskrift
*Beskrivelse av saken
*Forslag til vedtak

Sakene sendes styret på epost nilsenkristian1972@gmail.com