Her er en redegjørelse hva det vil si å sitte som styremedlem og styreleder i Husebygrenda Borettslag