lørdag, mai 30

Nyheter

25 Latest Articles

Varmepumpe

 

Montering av varmepumper er blitt mer og mer vanlig. I et borettslag kan det bli en utfordring, da vi bor tett på hverandre. For å unngå at det oppstår nabokonflikter er det viktig at Husordensreglene blir fulgt: "Sett ikke opp markiser, platter, levegger, parabolantenner, e.l, før naboene er forespurt og styret har samtykket.”

På generelt grunnlag er styret positivt til oppsett av varmepumpe som energikilde i Husebygrenda Borettslag. Kravet er at naboer er forespurt på forhånd, og gjerne gitt positivt tilbakemelding. I tillegg skal styret gi sitt samtykke, og at monteringen skal gjøres ordentlig, og så skånsomt som mulig slik at konflikter mv. ikke oppstår. 

Nå er det slik at selv om forespurte naboer er uenig i oppsett av slike anordninger, kan styret likevel gi sitt samtykke til montering mv.


Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere

Gavepapir