lørdag, mai 30

Nyheter

25 Latest Articles

Infoskriv 2013

 

06.12.12

Alle beboere i Husebygrenda Borettslag

 

Husebygrenda borettslag er fortsatt en trivelig plass å bo i, og det er vi som beboere som først og fremst er grunnen til dette.

I vår og i høst har det vært mye graving i tunene blant annet pga utskifting av nye hovedtilførsler av tv-signalkabler fra Canal Digital.

Pt er det ikke signert ny avtale med Canal Digital fordi det enda ikke er avklart hvilken type dekoder som blir brukt til anvendelse for den enkelte beboer i en evt. ny kollektiv avtale som inngås.

I tillegg er det flere andre aktører som er på banen for å levere tjenester både når det gjelder tv og internett, samt telefontjenester.

Mye er betinget av pris, men ikke minst kvalitet og hastighet er noe av det som må på plass før en endelig avtale blir undertegnet.

I tillegg er et omfattende dreneringsarbeid ferdigstillet i Nordre Husebytun 4. Denne jobben tok alt for lang tid og dette må bare beklages. Ut over dette er det viktig at jobben ble riktig og kvalitetsmessig utført, noe som det tyder på så langt.

Det er også kommet tilbakemeldinger på at i Søndre Husebytun er det i ferd med å bli et fuktproblem i noen kjellere. Dette er kartlagt med engasjert ingeniør og dertil følgende rapport på tilstanden. Etter hva jeg forstår er det ikke noe som må utbedres umiddelbart, men det skal utarbeides en plan når evt. dette dreneringsarbeide starter opp.

Det er planert og satt opp to boder som ligger i Søndre Husebytun 1-7 og i Nordre Husebytun 1-9. Arbeidet ble gjort på dugnad i større eller mindre grad, men resultatet ble meget bra.

Jeg retter en stor takk til bla John Skjervold og Bernt Marius Saksvik som har tatt ledelse i gjennomføringen av selve arbeidet med monteringen av disse bodene, men også takk til dere andre som har benyttet fritiden til å etablere disse på vegne av borettslaget.

Innholdet i disse er: snøfres, gressklipper, spader og trillebårer. Dette skal kompletteres med annet dertil egnet utstyr etter hvert.

 

Tunstua skal pusses opp med nye veggplater og evt. nytt kjøkken på nyåret. I tillegg vil det bli investert i ny varmekilde som gjør lokalet i stand å leies ut til både internt og eksternt bruk.

Det er innhentet pris på utskifting av verandadører. I disse dager blir det undertegnet avtale med selskapet som får oppdraget i å skifte ut disse. Dette er en viktig del av det planlagte vedlikeholdet av bygningsmassen. Det vil bli byttet til hvitmalt dør, med vindu for de som har det, og listverk utvendig og innvendig. Maling av listverk må den enkelte beboer stå for selv.

Arbeidet med verandadørene vil starte opp medio januar.

I høst inngikk vi ny brøyteavtale/strøavtale med Tobb Service. Vi håper beboerne vil bli fornøyd med de nye aktørene, men er avhengige av tilbakemeldinger, men da både positive og evt. negative.

Tunkontaktene har nummeret til vakttelefonen som de benytter i fm. brøyteoppdrag som går ut over vanlig arbeidstid og når det kommer mye snø på kort tid.

Det kommer stadig tilbakemeldinger på at det foregår tomgangskjøring i tunene som kan oppleves som både sjenerende og forurensende. Det henstilles til at man begrenser tomgangskjøring til et minimum.

Ellers er det viktig at alle tar hensyn til hverandre for å få et godt bomiljø. Dette kan innbefatte parkering, støy, bruk av grillutstyr og andre ting. Det er særdeles viktig at man finner løsninger først og fremst med de nærmeste naboene for å avklare forhold som kan være til f eks ulempe el.

Når det gjelder oppsett av varmepumpe er også det regulert i husordensreglene. Dette betyr i praksis at dette må avklares med de nærmeste naboene i tillegg til styret, før montering, slik at man unngår misforståelser og uenigheter. Styret kan gi pålegg i fm montering av slike anordninger, uavhengig av beboerne/partene. Styret er positiv til montering av varmepumpe.

Styret er i ferd med å gå igjennom tilstanden på lekeplassene i de forskjellige tunene.

Dette er arbeid som vil starte opp til våren 2013 for å sikre at de er i teknisk god nok stand, og ikke har åpenbare feil og mangler. Dette innbefatter bla bytting/etterfylling av godkjent sand.

 

Styret har dette året hatt mange saker å jobbe med, og det er mange ting å ta tak i framover.

Som kjent har ikke borettslaget en egen administrasjon. Denne funksjonen er det jeg som styreleder som har, og det medfører at ikke alle arbeidsoppgaver kan gjøres samtidig. Skulle det være noe man lurer på eller ønske å minne om, samt har forslag til, noe er det bare å ta kontakt med meg eller de andre i styret. Benytt gjerne mail eller kontakt via hjemmesida: husebygrenda.borettslag.net

I skrivende stund er det relativt kaldt ute men heldigvis er det kommet litt snø som gjør det litt lysere og litt koseligere i adventstiden.

Jeg er nettopp ferdig med julebaksten og julepynten, og håper alle sammen får en fin adventstid og julefeiring. J

 

Med dette ønsker jeg alle en riktig God Jul og et Godt Nytt år.

Mvh

Kristian Nilsen

Styreleder

   


Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere

Gavepapir