mandag, juni 01

Nyheter

25 Latest Articles

Inforskriv våren 2018

INFORMASJONSSKRIV TIL BEBOERNE I HUSEBYGRENDA BORETTSLAG

Det har vært styremøte igjen og vi ønsker med dette bare å informere litt om hvilke saker som er behandlet og hva beslutningene ble, samt andre saker det jobbes med for tiden.

Fra styremøte:

 • Regnskap og økonomi ble gjennomgått.  Vi har fortsatt god kostnadskontroll, selv om vi i løpet av året har hatt en del ekstra vedlikeholds kostnader.
 • Forberedelser til generalforsamling ble gjort, den er satt opp til 4.6.2018
 • Det har vært stor misnøye med brøytingen og avtalen med TOBB service ble sagt opp i januar og opphører etter 3 mnd oppsigelsestid den 1.4.2018.  Det jobbes for tiden med flere andre tilbydere.  Hovedkravene er grovbrøting før 0700, at snøen skal brøytes ut av tunene og ha kraftig nok redskap til å komme seg godt ned mot asfalten, samt reparere brøyteskader.
 • Tunstua er så godt som ferdig.  Den har vært utleid et par ganger og vi har fått noen erfaringer som må forbedres, bla med hensyn til dørlåser og frie nødutganger, lydanlegg ol.  Det står en samling av gamle (retro) glass og kjøkkenting i det ene rommet.  De som trenger noe til for eksempel hytta tar kontakt så er det bare å forsyne seg.  Vi holder på å lage utleieavtale basert på andres borettslag sine erfaringer, og trenger nå en som kan tenke seg å drive tunstua mot et vederlag.  Oppgavene vil bestå av sikre utleie med kontrakt, få inn depositum/leie, utlevere nøkkelkort og etterse at alt er ok etter leie.  Noen som kan tenke seg en slik jobb??
 • Fjerning av bed på baksiden av SHT 9 og 11.  Det er kommet inn forslag om fjerning av bed og etablering av en mur for å heve terrenget slik at man enkelt kan slå området med klipper.  Styret er helt enige i at noe må gjøre med området og at en løsning må være slik at enkelt vedlikehold kan utføres.  Siden det er flere områder i laget som har noen utfordringer, ønsker vi å rådføres oss med en anleggsgartner el, slik at vi kan få kunnskap om mulige alternativer ei slik skråning kan ha, for å være vedlikeholdsvennlig og pen.  Vi tar med forslagsstillerne i en slik prosess.
 •  

Andre saker som var oppe til informasjon:

 • Utbedring av carporter fortsetter
 • Bytte av endevegger er foreløpig ferdigstilt.  Arbeidet fortsetter mot våren. Siden dette nå er av impregnert materiale må det stå ei stund å tørke før det vil bli malt.
 • Utlån av tilhenger har vært en suksess.  Tilhenger i full drift hele tiden, men må påkostes litt.  Spesielt nesehjul ser ut til å være forbruksvare.
 • Vi søker om midler fra TOBB sentralt- «Dugnadspakken».
 • Beplantning av grøntareal i laget.  Flere områder som må få litt tilvekst til våren.
 • Jevnlige rapporter fra Pelias i fm åtestasjoner.   Synes som en stabil økning i rotte/musebestanden i området.  Vi oppfordrer alle til å vise hensyn med tanke på både søppelhåndtering og også fuglemating (unngå rester på bakken).
 • Det er byttet beslag rundt pipe på NHT pga lekkasje
 • Pipehatter lages kontinuerlig (av en pensjonist), lagres i tunstua, og vil bli satt opp når de er ferdige.

Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere

Gavepapir