mandag, august 03

Nyheter

25 Latest Articles

Informasjonsskriv våren 2017

INFORMASJONSSKRIV TIL BEBOERNE I HUSEBYGRENDA BORETTSLAG

Det har vært styremøte og vi ønsker med dette bare å informere litt om hvilke saker som er behandlet og hva beslutningene ble, samt andre saker det jobbes med for tiden.

Fra styremøte:

Årsregnskap 2016 ble gjennomgått og viser et årsresultat på kr 1.309.482,-.  Endring i årets disponible midler på kr 147.329,-.  Regnskapet ble godkjent av styret.

Regnskap pr februar 2017 ble gjennomgått.

Dato for generalforsamling ble satt og nødvendige forberedelser gjennomgått.

Forslag til ny brøyteavtale ble forelagt styret.  Basert på siste tids erfaringer og tilbakemeldinger fra beboerne ble det vedtatt å sjekke opp andre alternativer og be om flere tilbud/anbud.

Andre saker det jobbes med:

  • Flere endevegger skal byttes.  Flere anbud har halvert prisen.  Vi legger opp til at 4 vegger taes i vår / sommer.
  • Utbedring av carporter vurderes fortløpende
  • Tunstua er snart ferdig og vi håper å vise ferdig resultat på årsmøtet.  Interesserte personer som kan tenke seg å stå for driften av denne gir beskjed til Kristian.
  • Forespørsel om tøyinnsamling fra Freetex.  Styret ønsker ikke flere bokser enn de vi allerede har, og hvis noen vil støtte Freetex sitt arbeid kan bokser på senteret benyttes
  • For å holde prisene nede og tilbudet oppe sjekkes dagens tilbud og avtale opp mot flere tilbydere på tv/datatjenester
  • Bytte av strømleverandør på fellesareal er foretatt.  Bedre betingelser oppnådd.
  • Det jobbes med å få inn flere tilbud på forsikring av bygningsmassen.

Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere

Gavepapir