lørdag, mai 30

Nyheter

25 Latest Articles

Til alle beboere

 

Til alle beboerne i Husebygrenda Borettslag

Huseby 21 desember 2011

 

Året 2011 er i ferd med å ta slutt.

Dette byr på nye muligheter og utfordringer i året som kommer.

Styret har i året som har gått, arbeidet med flere saker.

Dette være seg kritisk vedlikehold på carportene samt en del overbygg på inngangspartier.

Arbeidet med dette vil fortsette neste år slik at alle vil få byttet dragere og nødvendig treverk etter behov. Skulle det være noe å bemerke vedr denne jobben kan den enkelte påpeke dette til Tobb Service som står ansvarlig for utførelsen.

Neste år vil arbeidet med utskifting av verandadører begynne. Styret vil innhente priser på denne jobben rett over nyttår samt sette i gang arbeidet så snart som praktisk mulig.

I tillegg vil det innhentes priser på montering av pipehatter som både skåner selve pipen og skal gi bedre trekk for ildstedet. Planen er også å male beslaget/blekket rundt pipene i løpet av 2012.

Når det gjelder maling av selve bygningsmassen vil også det være en av hovedoppgavene for neste år. Dette begynner å bli nødvendig, men er et spørsmål om hvor mye arbeidskraft man får for pengene. Det er satt av penger til dette, men dette blir da en anbudsprosess for best mulig utnyttelse av disse. Håpet er å få gjennomført/påbegynt selve malejobben i løpet av 2012.

I tillegg er det utført en del dreneringsarbeid på bygningsmassen. Dette er noe som styret må ta høyde for også i framtiden pga alderen på den dreneringen som ligger i dag.

Nå er det slik at det ikke er mulig å forsikre seg mot slike problemer, og dette vil da bli en økende post i regnskapet for drift og vedlikehold.

Ut over dette er det fortsatt et økende parkeringsproblem i Borettslaget. Dette er en kritisk faktor, og det må etableres flere nye parkeringsplasser for å imøtekomme det stadig økende behovet. Verst er det i Søndre Husebytun 1-7 som har det smaleste tunet.

I den forbindelse ble det igangsatt forberedende arbeid for å etablere parkeringsplasser øverst i tunet(SHT 1-7), men etter flere reaksjoner allerede på dette stadiet, er nå arbeidet stoppet. Dette blir  igangsatt igjen til våren hvorpå dette også utløser en planskisse med forslag til vedtak i Generalforsamlingen. Det som er viktig å merke seg, er at parkeringsplasser må vi ha, enten vi liker det eller ikke. Det vil alltid være noen som er uenige i  dette, men det viktigste blir da at flertallet bestemmer demokratisk, og at slike saker er godt fundamentert i Generalforsamlingsvedtak.

Styret er åpen for forslag til områder hvor det kan, og er hensiktsmessig å etablere p-plasser.

Rekkefølgen blir:

Godkjenning hos Byggesakskontoret, Generalforsamlingsvedtak, Etablering av parkeringsplasser.

Etter flere henvendelser oppfordres alle til å unngå tomgangskjøring inne i tunene. Dette kan være forurensende og plagsomt for flere. I tillegg har eksosen en tendens til å trekke inn på soverommene, noe som sier seg selv er ubehagelig og unødvendig.

 

Det er i år også gjort avtale om brøyting med Søbstad AS.

 

Tunstua har fått nye møbler. Dette er skinnsofaer med nye bord. Oppgraderingen fortsetter med bytting av kjøkken og evt maling av vegger samt etablering av varmekilde.

Dette vil foregå over de neste to årene.

Når hageavfall og liknende tømmes på avfallsskråningen som ligger i rundkjøringen i Nordre Husebytun 2-10, oppfordres alle sammen til å tømme på en slik måte at ikke avfall blir liggende oppe på kanten, men helles ned i skråningen.

Det er ikke særlig pent å se på når det hoper seg opp med avfall oppe på kanten. Det er tidligere engasjert traktor for å rydde der nede, men det kan unngås om alle sammen går litt lenger fram før de tipper trillebåren eller tilhengeren sin der.

Styret i Borettslaget er opptatt av det skal se pent og ordentlig ut rundt husene og på fellesarealer.

 

Som de fleste har merket seg besluttet styre å øke felleskostnadene med kr 40,- pr mnd.

Dette har sammenheng med stadig økende kostnader. I tillegg har styret besluttet å skille kostnaden fra både internett, den analoge og digitale kabel-tv fra felleskostnaden. Dette utgjør kr 160,- pr mnd.

Reforhandlinger med Canal Digital blir til våren, og det gjenstår å se hva resultatet blir. Dette har sammenheng med både kostnader og kvalitet samt båndbredde.

Skulle resultatet bli at kostnaden blir lavere enn hva den er i dag, blir dette redusert tilsvarende for den enkelte andelshaver pr mnd.

 

Da står julen for døren.

Jeg håper alle er godt forberedt med det som hører jul og nyttår til.

I skrivende stund gjøres de siste forberedelsene for julefeiringen. Ribba er tatt opp fra fryseren, julepynten er funnet fram, og pepperkakene har vi allerede begynt å spise på.

Det blir vel jul i år også.

 

I år blir det ikke felles oppskyting av fyrverkeri i regi av Borettslaget. Dette begrunnes med at det ikke er forenelig med kostnadene forbundet med dette. I og med at Huseby Borettslag er de eneste som bidrar økonomisk er det beklagelig at kostnaden har blitt for stor for oss denne gangen.

Styret i Husebygrenda Borettslag oppfordrer alle til å være aktsom på nyttårsaften i forbindelse med fyrverkeri. Bruk verneutstyr og vær varsom slik at ulykker og branntilløp unngås.

Det kan bevilges kr 2000,- til innkjøp av fyrverkeri tunvis.

Tunkontaktene tillegges dette ansvaret om det er et ønske fra hvert av tunene.    

 

Det er trivelig å bo i Husebygrenda Borettslag, og det skal det fortsette å være.

Skulle noen ha noe på hjertet, er det bare å ta kontakt på mail eller telefon.

Mailadr: rigian@frisurf.no          eller tlf 480 63 073

 

God Jul og Godt Nytt År!

 

Med vennlig hilsen

For Styret i Husebygrenda Borettslag

Kristian Nilsen

Styreleder

 

 

 

 

 


Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere

Gavepapir