lørdag, mai 30

Nyheter

25 Latest Articles

Hva skjer i borettslaget?

Drenering: Som mange sikkert har sett, er det gjennomført dreneringsarbeid i Søndre husebytun. Dette er ikke akutte tilfeller, men fuktighet som har kommet over lengre tid. Nå er dette utbedret etter forskriftene, og vi er er fornøyde med arbeidet.

Trær: Det skal fjernes flere store trær i borettslaget til høsten, og stubber fra gamle trær er fjernet.

Hageavfall: Plassen som borettslaget disponerer er jevnet ned slik at den ikke skal være til irritasjon for beboerne. Ellers kan vi oppfordre til å kaste hagevafall på Heggstadmyra, som er gratis.

Parkering: Det er planer om å utvide parkeringsplassen ved NHT, i tillegg til å utvide enkeltparkeringsplasser uten for mye inngripen.


Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere

Gavepapir