lørdag, mai 30

Nyheter

25 Latest Articles

Infoskriv andelshavere mai 2011

 

Til alle beboerne i Husebygrenda Borettslag
 
Da er dugnadsarbeid og 17. mai overstått.
Jeg håper alle sammen har hatt en fin feiring på vår nasjonaldag.
 
Generalforsamlingen nærmer seg. 
Den vil avholdes 20. juni kl 1900 i Tunstua.
Saker som ønskes med, kan sendes til styret innen 30. Mai 2011.
Formell innkalling med saksliste blir sendt til den enkelte i papirform.
 
Arbeidet med utskifting av dragere i carportene er i gangsatt. Arbeidet har tatt noe lenger tid enn forventet, men nå ser det ut som snekkerne er i rute.
Når arbeidet er ferdig i Søndre Husebytun ,vil det fortsette i Nordre Husebytun.
 
Etter at Trondheim Kommunale Feiervesen var på kontroll, resulterte det i en god del pålegg om utbedring til den enkelte.
 
Jeg må få minne om at ansvaret ligger på den enkelte beboer, i å holde ildsteder og tilgangen til inspeksjon av pipe i en slik forfatning som regelverket krever. Det betyr også at beboerne er ansvarlig for å etterkomme pålegg som kommer fra Trondheim Kommunale Feiervesen.
Fristen som kjent er utsatt til 10. Juni 2011 for tilbakemelding om tiltak, i fm pålegg.
Krav og forslag til utbedring fra Trondheim Kommunale Feiervesen, ligger ut på vår hjemmeside under fanen "Nyttig Informasjon".
Skulle noe likevel være uklart, er det bare å ta kontakt med undertegnede på mail eller tlf.
Mailadr: rigian@frisurf.no           eller tlf 480 63 073
 
Det er kommet en del tilbakemeldinger om noen parkeringsproblemer i Søndre Husebytun 1-7.
Tunet er trangt og det er ikke alt for mange plasser på fellesparkeringen.
Utviklingen er slik at det ofte er flere enn en bil pr husstand, og behovet for parkering øker. 
 
Dette er noe som styret vil se på om det finnes løsninger på i løpet av sommeren 2011.
I mellomtiden oppfordres alle sammen til å være smidige i sin framferd, samt ta hensyn når det trengs i tillegg til å utvise tålmod.
Her er det særdeles viktig å huske på at soveromsvinduene i nr 9 og 11 ligger rett over, sett i lys av eksosproblematikk og støy.
I tillegg vil det kanskje oppstå problemer med brøyting om det står parkert biler i tunet under gitte forutsetninger.
Det må understrekes at det ikke er et forbud mot å parkere i tunene, men her gjelder det å bruke sunn fornuft for alle involverte parter.
 
Ønsket er å etablere flere parkeringsplasser for beboerne.
Dette er noe styret tar på alvor, men er også et kostnadsspørsmål. Vi håper å finne fornuftige løsninger i framtiden når det gjelder disse utfordringene.
Når hageavfall og liknende tømmes på avfallsskråningen som ligger i rundkjøringen i Nordre Husebytun, oppfordres alle sammen til å tømme på en slik måte at ikke avfall blir liggende oppe på kanten men helles ned i skråningen.
 
Det er ikke særlig pent å se på når det hoper seg opp med avfall oppe på kanten. Det er tidligere engasjert traktor for å rydde der nede, men det kan unngås om alle sammen går litt lenger fram før de tipper trillebåren eller tilhengeren sin der.
 
Alle beboere i Borettslaget er opptatt av det skal se pent og ordentlig ut rundt husene og på fellesarealer.
 
Det er fortsatt trivelig å bo i Husebygrenda Borettslag, og det skal det fortsette å være.
I skrivende stund har mørket og roen senket seg over Huseby. En ny dag truer med dagligdagse gjøremål.
Skulle noen ha noe på hjertet er det bare å ta kontakt på mail eller telefon.
 
God sommer!
 
Med Vennlig Hilsen
Kristian Nilsen
Styreleder
 
 
 
 

 


Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere

Gavepapir