lørdag, mai 30

Nyheter

25 Latest Articles

Avvik ved feiing

Etter siste feiing er det svært mange som har fått avvik på pipa. Det er er beboerne som har ansvaret for pipe og ildsted. Hver enkelt må derfor selv følge opp. De som har fått avvik på det originale inventaret bes legge saken til side. Pipene i husene er av den kraftige sorten, og beboerne bes derfor bruke sunn fornuft ved evt. endringer. Legger ved brannforskriften. Styret forstår det slik at pipa må være besiktbar fra to sider.

 

Forskrift:

Minst to sider av pipa skal være tilgjengelig for ettersyn. Bestemmelsenes krav om dette, er satt av hensyn til at eventuelle skader i pipa skal kunne oppdages. De frie sidene kan kles med papirtapet, som har ubetydelig strekkstyrke. Vinyltapet, strietapet og andre kledninger som har strekkstyrke eller overflate som gjør det vanskelig å oppdage skader på pipa, skal ikke benyttes. De frie sidene på pipa kan forblendes med teglstein som bindes til pipevangen med mørtel. Eventuelle sprekker i pipa vil normalt bli synlige i forblendingens mørtelfuge.

 

 


Kommentarer

Luigi Luigi 1. august 2013 15:48
Peňažne9 predspevky na kompenze1ciu:1. peňažnfd predspevok na osobnfa aenitssciu,2. peňažnfd predspevok na kfapu pomf4cky,3. peňažnfd predspevok na vfdcvik použedvania pomf4cky,4. peňažnfd predspevok na fapravu pomf4cky,5. peňažnfd predspevok na opravu pomf4cky,6. peňažnfd predspevok na kfapu zdvedhacieho zariadenia,7. peňažnfd predspevok na kfapu osobne9ho motorove9ho vozidla,8. peňažnfd predspevok na fapravu osobne9ho motorove9ho vozidla,9. peňažnfd predspevok na prepravu,10. peňažnfd predspevok na fapravu bytu,11. peňažnfd predspevok na fapravu rodinne9ho domu,12. peňažnfd predspevok na fapravu gare1že,13. peňažnfd predspevok na kompenze1ciu zvfdšenfdch vfddavkov na die9tne stravovanie sfavisiacich s hygienou alebo s opotrebovanedm šatstva, bielizne, obuvi a bytove9ho zariadenie sfavisiacich so zabezpečenedm preve1dzky osobne9ho motorove9ho vozidla sfavisiacich so starostlivosťou o psa so špecie1lnym vfdcvikom14. peňažnfd predspevok na opatrovanie.Peňažne9 predspevky na kompenze1ciu uvedene9 pod bodom 1., 9., 13. a 14. sfa opakovane9 peňažne9 predspevky na kompenze1ciu a peňažne9 predspevky na kompenze1ciu uvedene9 v bodoch 2. až 8. a 10. až 12. sfa jednorazove9 peňažne9 predspevky na kompenze1ciu.

Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere

Gavepapir